Solidflow Logo Wit

Getroffen stakeholders

Wat zijn getroffen stakeholders?

Een getroffen stakeholder verwijst naar individuen of groepen die een positieve of negatieve invloed ondervinden van de operaties, activiteiten of zakelijke relaties van een bedrijf.

Dit omvat een breed scala aan entiteiten, waaronder werknemers, klanten, lokale gemeenschappen en zelfs de natuurlijke omgeving. Deze laatste wordt beschouwd als een stille stakeholder door het onvermogen om zorgen of belangen te verwoorden op dezelfde manier als mensen dat kunnen.

Getroffen stakeholders zijn een belangrijk onderdeel van de materialiteitsanalyse van een bedrijf. Dit komt, omdat inzicht in hun behoeften cruciaal is voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken.

Betrokken stakeholders definitie

Voorbeelden van getroffen stakeholders

Er zijn verschillende belanghebbenden die beïnvloed kunnen worden door een bedrijf. In de onderstaande lijst vind je verschillende voorbeelden van entiteiten die een getroffen stakeholder kunnen zijn. Merk op dat deze belanghebbenden ook voorbeelden kunnen zijn van primaire stakeholders.

  1. Medewerkers: Rechtstreeks beïnvloed door bedrijfsbeleid, arbeidsomstandigheden en baanzekerheid.
  2. Klanten: Beïnvloed door de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van producten of diensten.
  3. Lokale gemeenschappen: Beïnvloed door de operationele gevolgen van een bedrijf, zoals werkgelegenheid, aantasting van het milieu en betrokkenheid van de gemeenschap.
  4. Leveranciers en zakenpartners: Hun bedrijfsactiviteiten kunnen aanzienlijk worden beïnvloed door de inkoopmethoden en ethische normen van een bedrijf.
  5. Investeerders en aandeelhouders: Geïnteresseerd in zowel de financiële prestaties als de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten van hun beleggingen.
  6. Regelgevers en overheidsinstanties: Houdt zich bezig met de naleving van wet- en regelgeving, waaronder milieuwetgeving, arbeidsrechten en corporate governance.
  7. NGO's en activistische groepen: Vertegenwoordigen vaak bredere maatschappelijke of milieukwesties met betrekking tot de activiteiten van een bedrijf.
  8. Inheemse gemeenschappen: Kunnen unieke gevolgen ondervinden van het gebruik van land en natuurlijke hulpbronnen door een bedrijf, met name op het gebied van landrechten en culturele gevolgen.
  9. Toekomstige generaties: Hoewel ze geen directe belanghebbenden zijn, kunnen hun welzijn en toegang tot natuurlijke hulpbronnen aanzienlijk worden beïnvloed door de huidige milieupraktijken.
  10. Het milieu: Als stille stakeholder omvat het ecosystemen, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen die worden aangetast door vervuiling, extractie van hulpbronnen en andere bedrijfsactiviteiten.

Getroffen stakeholders in CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) legt sterk de nadruk op het belang van getroffen stakeholders bij het proces van bedrijven. Hierdoor is hun erkenning en betrokkenheid niet alleen een kwestie van naleving, maar een strategische noodzaak voor bedrijven.

De kern van de CSRD is het streven naar meer transparantie en verantwoordingsplicht, waarbij bedrijven worden aangespoord om volledige openheid van zaken te geven over hun effecten op de maatschappij en het milieu. Dit doen zij onder andere door te kijken naar hun waardeketen voor CSRD.

Door de zorgen en behoeften van getroffen stakeholders op de voorgrond te plaatsen, worden bedrijven gedwongen om een meer omvattende kijk op hun activiteiten te hanteren. Dit is eentje die het volledige spectrum van hun impact omvat, van de lokale gemeenschap tot het wereldwijde ecosysteem.

Getroffen stakeholders bij dubbele materialiteit

De introductie van dubbele materialiteit door de CSRD onderstreept de kritieke rol van de getroffen stakeholders. Dit concept vereist dat bedrijven rapporteren over de tweeledige aspecten van hoe duurzaamheidskwesties hun financiële prestaties beïnvloeden en hoe hun activiteiten mensen en de planeet beïnvloeden. Het is een erkenning dat het lot van bedrijven en hun bredere gemeenschappen van belanghebbenden, waaronder het milieu, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Door deze lens wordt het begrijpen en documenteren van de interactie tussen een bedrijf en de betrokken belanghebbenden essentieel om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.

Betrekken van stakeholders

De richtlijnen benadrukken het belang van een actieve dialoog met getroffen stakeholders, waaronder zowel directe stakeholders als het milieu als 'stille stakeholder'.

Deze betrokkenheid is cruciaal voor het identificeren van belangrijke onderwerpen. Hier kun je denken aan het verbeteren van de transparantie en het waarborgen dat de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf. En de mate waarin deze zijn afgestemd op de zorgen van belanghebbenden en de bredere maatschappelijke en milieucontext. Door dialoog en feedback kunnen bedrijven waardevolle inzichten verwerven, hun strategieën aanpassen en transparant rapporteren over hoe de input van belanghebbenden hun activiteiten en duurzaamheidspraktijken beïnvloedt.

Het betrekken van stakeholders is geen eenmalige activiteit, maar moet een continu proces zijn. Het stelt bedrijven in staat om op de hoogte te blijven van de veranderende zorgen en verwachtingen van belanghebbenden en om hun strategieën en activiteiten dienovereenkomstig aan te passen.

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.