Solidflow Logo Wit

CSRD tijdlijn

Collega's hebben gesprek over CSRD

Delen

In dit artikel lees je over de CSRD tijdlijn en welke deadlines daarbij horen. Daarnaast vind je informatie over enkele uitzonderingen en belangrijke vrijstellingen die bedrijven kunnen krijgen voor de eerste jaren. Zo weet je zeker dat je de juiste dingen doet voor de juiste CSRD deadlines.

Wat is de algemene CSRD tijdlijn?

De CSRD is van toepassing op een breed scala aan bedrijven binnen de Europese Unie. De implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introduceert hiervoor zijn deadlines in verschillende fases.

De onderstaande CSRD tijdlijn neemt je mee in de geleidelijke aanpak van de EU om verschillende sectoren en bedrijfsgroottes te integreren onder de wetgeving. Op basis van verschillende kenmerken kun je als bedrijf bepalen in welke categorie je valt. 

CSRD-tijdlijn

Beursgenoteerde bedrijven (2024)

De eerste groep die zal moeten gaan rapporteren zijn de beursgenoteerde bedrijven. Dit zullen zij moeten doen over het boekjaar 2024 om het verslag te publiceren in 2025. De bedrijven binnen deze groep hebben de volgende kenmerken:

Kenmerken bedrijf:

 • Meer dan 500 werknemers
 • Voldeden al aan NFRD
 • Beursgenoteerd
 • Gevestigd in de EU

Deze categorie omvat dus beursgenoteerde bedrijven binnen de EU die meer dan 500 werknemers in dienst hebben. Deze bedrijven zijn sinds 2014 verplicht om hun niet-financiële informatie te rapporteren. Dit is dan ook de reden waarom deze bedrijven als eerste moeten rapporteren. Met de introductie van de CSRD worden de eisen van de NFRD (non-financial reporting directive) uitgebreid en gedetailleerder. 

Grote niet-beursgenoteerde bedrijven (2025)

De tweede groep die zal moeten voldoen aan de wetgeving zijn grote niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij moeten het rapport over het boekjaar 2025 opstellen in het jaar 2026. Bedrijven die binnen deze groep vallen hebben de volgende kenmerken:

Kenmerken bedrijf:

 • Niet beursgenoteerd
 • Meer dan 25 miljoen in assets
 • Meer dan 50 miljoen omzet
 • Meer dan 250 werknemers
 • Gevestigd in de EU

Grote ondernemingen die niet aan de beurs zijn genoteerd, maar wel voldoen aan bepaalde criteria worden nu dus ook verplicht om hun duurzaamheidsinformatie te rapporteren. Hiervoor is de vereiste om twee jaar te voldoen aan twee van de drie richtlijnen: een balanstotaal van 20 miljoen, netto omzet 40 miljoen en meer dan 250 medewerkers. 

Beursgenoteerd MKB-bedrijven (2026)

De derde groep zijn de beursgenoteerde MKB-bedrijven. Voor het boekjaar 2026, met rapporten die in 2027 gepubliceerd worden, wordt van beursgenoteerde MKB's binnen de EU verwacht dat ze voldoen aan de wetgeving.

Kenmerken bedrijf:

 • Beursgenoteerd
 • Gevestigd in de EU
 • Niet in bovenstaande categorieën.

Deze groep valt dus niet binnen de eerder genoemde criteria, maar heeft wel een significante impact. Door de beursnotatie is ook deze groep verplicht door de Europese Commissie om te rapporteren. Dit is mede om inzicht te bieden over duurzaamheidsinformatie voor investeerders.

Deadlines voor bedrijven buiten de EU (2028)

De laatste groep bestaat uit bedrijven die niet in de Europese Unie gevestigd zijn. Zij moeten starten op 1 januari 2028 en rapporteren in 2029. Deze bedrijven moeten ook voldoen aan de CSRD, omdat ze worden beschouwd als belangrijke spelers op de Europese markt. Ze leveren ook een substantiële bijdrage aan het bereiken van de Europese Green Deal.

Kenmerken bedrijf:

 • Niet gevestigd binnen EU
 • Omzet van 150 miljoen in EU.
 • Ten minste één dochteronderneming of vestiging in de EU

De uitbreiding van de CSRD-verplichtingen is dus ook van toepassing op bedrijven buiten de EU. Het gaat hierbij om bedrijven die een aanzienlijke omzet in de EU genereren en ten minste één dochteronderneming of vestiging binnen de EU hebben. 

Uitzondering van CSRD deadline

De CSRD biedt verschillende overgangsbepalingen en uitzonderingen. Dit helpt organisaties geleidelijk over te stappen naar volledige naleving van de nieuwe rapportagevereisten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bepalingen en uitzonderingen.

Overgangsperiode waardeketen

Er bestaat een extra overgangsperiode van drie jaar voor de rapportage over complexe onderdelen zoals informatie uit de waardeketen voor CSRD. Dit is met name van toepassing voor het krijgen van informatie uit middel- en kleine bedrijven.

Deze aanpak erkent de uitdagingen waar bedrijven voor staan, waaronder mogelijke beperkte financiële en personele middelen. Hierdoor kan het verzamelen van uitgebreide duurzaamheidsgegevens uit de gehele waardeketen een aanzienlijke belasting vormen. 

Deze verlengde periode biedt bedrijven extra tijd om samenwerkingsverbanden met leveranciers en partners te versterken. Of daarnaast systemen voor gegevensverzameling te implementeren en zich voor te bereiden op volledige naleving zonder onnodige druk op de bedrijfsvoering.

Discussie over de CSRD tijdlijn

Overgangsperiode vergelijkende informatie

Een andere vrijstelling is de overgangsperiode voor vergelijkende informatie. Deze vrijstelling betekent dat bedrijven niet direct verplicht zijn om vergelijkende informatie, te rapporteren in het eerste jaar waarin zij hun duurzaamheidsverklaring volgens de ESRS opstellen. 

Deze uitzondering is bedoeld om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe vereisten. Ze hoeven zich daarbij niet eerst te focussende op het bieden van vergelijkende informatie. 

Uitzondering van specifieke rapportage vereisten

Naast de uitzonderingen op de CSRD deadlines zijn er ook enkele uitzonderingen op de rapportagevereisten. Dit omvat specifieke ESG-informatie die voor sommige bedrijven uitdagend kan zijn om te verzamelen. Deze uitzonderingen kunnen je persoonlijke CSRD tijdlijn veranderen, omdat je eerst de focus kunt leggen op het verzamelen van andere relevante data. 

Hieronder is een overzicht te vinden van enkele belangrijke, in fases uitgestrekte, rapportage vereisten. Deze zijn te vinden in bijlage C van de ESRS 1 van de wetgeving CSRD. Het is aan te bevelen deze te raadplegen voordat absolute zekerheid voor uitsluiting kan worden vastgesteld.

Vrijstellingen bij minder dan 750 werknemers

Bedrijven met minder dan 750 werknemers hebben onder de Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) vrijstellingen. Deze vrijstelling geldt voor de eerste jaren (afhankelijk van de specifieke vrijstelling) na de ingang van rapportage. 

Ze kunnen het rapporteren van scope 3-emissies en totale broeikasgasemissies uitstellen (ESRS E1). Ook kunnen ze het gedetailleerd rapporteren van financiële effecten van milieurisico's en kansen over klimaatverandering (ESRS E1), verontreiniging (ESRS E2), water- en mariene hulpbronnen (ESRS E3), en circulaire economie (ESRS E5) uistellen. Daarnaast kunnen ze de gehele rapportage over biodiversiteit en ecosystemen uitstellen (ESRS E4). 

Voor sociale en werknemersaspecten, zoals arbeidsvoorwaarden, gezondheid, en veiligheid op de werkvloer, bieden de standaarden ESRS S1, S2, S3, en S4 soepelere voorwaarden voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Hierdoor krijgen deze bedrijven meer tijd om hun rapportageprocessen aan te passen. 

Overige vrijstellingen voor CSRD tijdlijn

Overige ondernemingen, zonder specifieke beperking op basis van werknemersaantallen, hebben ook enkele soepelere overgangsregels. Deze overgangsbepalingen zijn echter wat minder soepel dan die voor de bedrijven met minder dan 750 werknemers. De overgangsvereisten gelden voor:

Er zijn enkele vrijstelling voor ESRS 2 SBM-3. De materiële impacts, risico’s en kansen en de wisselwerking daarvan met strategie en businessmodel. Ondernemingen kunnen de beoogde financiële effecten voor het eerste jaar van hun duurzaamheidsverklaring weglaten. Voor de eerste drie jaar mogen ze, indien kwantitatieve rapportage praktisch niet haalbaar is, volstaan met alleen kwalitatieve informatie.

Voor specifieke milieugerelateerde en sociale thema's bieden de ESRS soepelere regels voor het rapporteren van financiële effecten van bepaalde risico's en kansen. Deze vrijstellingen stellen bedrijven in staat om in de beginjaren van rapportage onder de CSRD vooral kwalitatieve informatie te verstrekken als kwantitatieve gegevens niet haalbaar zijn.

Voorbeeld van een groot bedrijf

Ontwikkeling van CSRD deadlines

De implementatie van de CSRD brengt significante veranderingen met zich mee voor de rapportageverplichtingen van organisaties in Europa. Dit geldt ook voor organisaties uit derde landen die actief zijn op de Europese markt.

Het is belangrijk te erkennen dat de CSRD onderdeel uitmaakt van een breder kader van duurzaamheidswetgeving en -normen binnen de EU. Je kunt hierbij denken aan de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), evenals sectorspecifieke standaarden. Deze complexiteit benadrukt het belang van voortdurende waakzaamheid en aanpassing aan nieuwe vereisten en standaarden.

Recente ontwikkelingen, zoals het akkoord tussen de raad en het Europees Parlement op 14 februari 2024, illustreren hoe snel veranderingen kunnen plaatsvinden. Hierbij werd besloten de rapportageverplichtingen voor bepaalde sectoren en ondernemingen uit derde landen met twee jaar uit te stellen. 

Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak voor organisaties om de publicaties en updates van de Europese Unie actief te volgen. Het is cruciaal dat je als organisatie niet alleen voorbereidt op de huidige vereisten, maar ook flexibel blijft en vooruit plant voor toekomstige aanpassingen.

Maak je CSRD rapportage makkelijk en snel
Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten
Rapporteren over ESG als MKB
Implementatie van ESG voor mkb
CSRD-werkingsgebied 1 2 3 bedrijf
CSRD Scope 1, 2 & 3
CSRD ESG-rapportage
Complete gids over CSRD ESG

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.